Sertai Kami

Kami sentiasa mencari rakan kongsi dalam perniagaan ini untuk mengendalikan cawangan baharu dalam pelan untuk mengembangkan lagi rangkaian kami bagi membolehkan kami memberi khidmat kepada pelanggan setia kami dan masyarakat umum Malaysia dengan lebih baik lagi.

Selain itu, jika anda atau sesiapa yang anda kenali sedang mencari pekerjaan dan ingin dilatih menjadi pembaik pulih cermin yang profesional, kami amat gembira untuk mencuba menjalinkan hubungan dengan anda. Latihan kami disertakan dengan peperiksaan dan sijil juga akan dikeluarkan.

Telefon kami di 03-7873 7873

atau email kepada kami di

enquiry@glassmechanic.com.my