Selamat Datang


Profesional Dalam Pembaikan Cermin Kereta

WE ARE NOW AT:

70, Jalan 21/1
46300 Petaling Jaya

Tahu kah anda?

Rakyat Malaysia membuang cermin depan kereta yang bernilai lebih dari RM200 juta setiap tahun

95% darinya boleh diselamatkan.

ahli
Persatuan Pembaiki Cermin Kereta Amerika Syarikat